Paměťové instituce I: (významné evropské knihovny v novověku)