Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností