Poznámky k súčasnému stavu automatizácie knižničných procesov v ČR