Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky : od prvotisků do konce 19. století