Služby knihoven ve světle novely autorského zákona: Autorský zákon po novele 216/2006 Sb.