Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů: přehledová studie