Upgrade aplikace pro průzkum fyzického stavu knihovních fondů