Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999