Čtenářství, jeho význam a podpora : výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo