Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů