Člověk v knihovně, aneb, Potřebují vědci informační výchovu?