Knihovník v přímých službách

Znalosti: 

Dovednosti: 

Pozice v Národní soustavě povolání (NSP): 

Kvalifikační standard: