Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách