vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihoven a knihovnictví

Názevseřadit sestupně Rok Úroveň
Kniha: její vznik, vývoj a rozbor 1949 pokročilá
Knihy a knihovny v českém středověku: (studie k jejich dějinám do husitství) 2005 pokročilá
Lidé a informace 1981 základní
Národní knihovna 2017 základní
Národní knihovna ČR 2016 základní
Obecné dějiny ničení knih : od sumerských tabulek po digitální éru 2012 pokročilá
Paleografická čítanka. 1, Textová část 2000 pokročilá
Paměťové instituce I: (české a moravské knihovny od národního obrození do vzniku samostatného státu – 1781-1918) neuveden základní
Paměťové instituce I: (české a moravské knihovny od počátku novověku do národního obrození – 1450-1781) neuveden základní
Paměťové instituce I: (Knihovny a knižní kultura evropského středověku) neuveden základní
Paměťové instituce I: (Knihtisk – vynález, rozšíření, inkunábule a staré tisky, významné památky, významní tiskaři, knihovny v 15. a 16. století) neuveden základní
Paměťové instituce I: (Knižní kultura – vydávání dokumentů v nové době – tiskař a nakladatel, technické vynálezy v 19. stol., průmyslová výroba a krásná kniha) neuveden základní
Paměťové instituce I: (Počátky – knihovny ve starověku) neuveden základní
Paměťové instituce I: (významné evropské knihovny v novověku) neuveden základní
Paměťové instituce I: Dějiny knižní kultury: písmo – vznik a vývoj, psací látky, psací potřeby neuveden základní

Stránky

Přihlásit se k odběru vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihoven a knihovnictví